Πολιτική cookie

Cookie

Η τοποθεσία web μας χρησιμοποιεί cookie για να σας ξεχωρίζει από άλλους χρήστες της τοποθεσίας web μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην τοποθεσία web μας και, επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε την τοποθεσία μας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούμε και για τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookie.


Χρήσεις των πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς με τους εξής τρόπους:

 • Πληροφορίες που μας δίνετε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες:

  • για να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας που προκύπτουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται ανάμεσα σε εμάς και εσάς και για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίας που ζητάτε από εμάς,

  • για να σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρουμε, που είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή για τα οποία έχετε ζητήσει πληροφορίες,

  • για να σας παρέχουμε, ή για να επιτρέψουμε σε επιλεγμένους τρίτους να σας παρέχουν, πληροφορίες για αγαθά ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Αν είστε υφιστάμενος πελάτης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο με ηλεκτρονικά μέσα (email ή SMS) για πληροφορίες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες παρόμοια με εκείνα, τα οποία έχουν υπάρξει αντικείμενο προηγούμενης πώλησης ή διαπραγμάτευσης για πώληση σε εσάς. Αν είστε νέος πελάτης, και στις περιπτώσεις που επιτρέπουμε σε επιλεγμένους τρίτους να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας, θα επικοινωνήσουμε είτε εμείς είτε οι εν λόγω τρίτοι μαζί σας με ηλεκτρονικά μέσα, μόνον εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας κατ’ αυτόν τον τρόπο ή να μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ, επιλέξτε το σχετικό πλαίσιο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στη φόρμα ή στο email από τα οποία συλλέγουμε τα δεδομένα σας.

  • για να σας ενημερώνουμε σχετικά με αλλαγές στην υπηρεσία μας,

  • για να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο της τοποθεσίας μας παρουσιάζεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας.

 • Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες:

  • για να διαχειριζόμαστε την τοποθεσία μας και για εσωτερικές λειτουργίες, όπως αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς δοκιμών, έρευνας, στατιστικών και ερευνών,

  • για να βελτιώνουμε την τοποθεσία μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας,

  • για να σας δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας, όταν επιλέγετε να το κάνετε,

  • στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διατηρούμε την τοποθεσία μας ασφαλή,

  • για να κάνουμε μετρήσεις ή για να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που προσφέρουμε σε εσάς και σε άλλους και για να σας παρέχουμε διαφημίσεις που σας αφορούν,

  • για να κάνουμε προτάσεις και συστάσεις σε εσάς και σε άλλους χρήστες της τοποθεσίας μας, σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως ενδιαφέρουν εσάς ή εκείνους.

Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα, για οποιονδήποτε σκοπό. Τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα ενδέχεται να προέρχονται από τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αλλά δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τη νομοθεσία, καθώς τα εν λόγω δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα Δεδομένα Χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό χρηστών που προσπελάζει συγκεκριμένες λειτουργίες της τοποθεσίας web. Εντούτοις, αν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να μπορούν να σας ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα, μεταχειριζόμαστε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Δεν συλλέγουμε οποιεσδήποτε Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς (σε αυτές περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικάτα, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα). Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Στις περιπτώσεις που πρέπει να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα λόγω νομοθεσίας ή σύμφωνα με τους όρους μιας σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας και δεν παρέχετε τα δεδομένα όταν ζητηθούν, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει ή προσπαθούμε να συνάψουμε μαζί σας (για παράδειγμα, να σας παρέχουμε αγαθά ή υπηρεσίες). Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να πρέπει να ακυρώσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε προμηθευτεί από εμάς, αλλά θα σας ενημερώσουμε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο τη δεδομένη στιγμή.


Στη συνέχεια παραθέτουμε, σε μορφή πίνακα, μια περιγραφή των τρόπων με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε ποια νομική βάση στηριζόμαστε για να το πράξουμε. Επίσης, έχουμε προσδιορίσει ποια είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπου ισχύουν.

Σκοπός/Δραστηριότητα

Τύπος δεδομένων

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της βάσης νόμιμου συμφέροντος

Να σας καταχωρίσουμε ως νέο πελάτη

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Προφίλ

Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας.

Να επεξεργαστούμε και να παραδώσουμε την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων: διαχείρισης πληρωμών, τελών και χρεώσεων, και να διαχειριστούμε τα ερωτήματά σας μέσω της ομάδας μας Εξυπηρέτησης Πελατών – ενδέχεται να περιλαμβάνει την καταγραφή των κλήσεων προς τις ομάδες μας.

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Οικονομικά (δ) Συναλλαγής (ε) Μάρκετινγκ και Ενημερώσεων

Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με τα ερωτήματά σας για τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή για να διασφαλίσουμε ότι πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Να λάβουμε χρήματα και να αποζημιωθούμε για ποσά που μας οφείλονται σε σχέση με την παραγγελία σας

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Οικονομικά (δ) Συναλλαγής

Απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας (να αποζημιωθούμε για ποσά που μας οφείλονται).

Να πραγματοποιήσουμε αξιολογήσεις απάτης

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Οικονομικά (δ) Συναλλαγής (ε) Τεχνικά

Απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή για να διασφαλίσουμε ότι οι πληρωμές δεν είναι δόλιες

Να επεξεργαστούμε την αγορά σας δωροκάρτας από εμάς

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Οικονομικά (δ) Συναλλαγής

Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας.

Να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις μας και τα έγγραφά μας, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους όρους μας ή στην Πολιτική απορρήτου

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Προφίλ

Απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι ενημερωμένοι σχετικά με αυτές τις αλλαγές.

Να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων του να σας ζητήσουμε να γράψετε μια κριτική ή να πάρετε μέρος σε μια έρευνα ή να παρέχουμε απόψεις πελατών

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Προφίλ (δ) Μάρκετινγκ και Ενημερώσεων

Απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή να μελετήσουμε πώς οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, να αυξήσουμε τους πελάτες μας και να αναπτύξουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας)

Να σας δώσουμε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος σε κλήρωση δώρων ή σε διαγωνισμό

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Προφίλ (δ) Χρήσης (ε) Μάρκετινγκ και Ενημερώσεων

Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας, δηλαδή για να ολοκληρώσουμε την προώθηση και να εκτελέσουμε τον διαγωνισμό/την κλήρωση δώρων. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια τις συμμετοχές σας για τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή για να κατανοήσουμε αποτελεσματικότερα τη βάση πελατών μας.

Να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε την επιχείρησή μας και την παρούσα τοποθεσία web (συμπεριλαμβανομένων της επίλυσης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης συστήματος, της υποστήριξης, της υποβολής αναφορών και της φιλοξενίας δεδομένων)

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Προφίλ (δ) Τεχνικά

Απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για τη λειτουργία της επιχείρησής μας, την παροχή διαχείρισης και υπηρεσιών ΙΤ, την ασφάλεια δικτύου, για την πρόληψη της απάτης και στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης ή άσκησης αναδιάρθρωσης ομίλου).

Να παρέχουμε κατάλληλο περιεχόμενο στην τοποθεσία web μας, διαφημίσεις και άλλο υλικό μάρκετινγκ σε εσάς και να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που σας προσφέρουμε

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Προφίλ (δ) Χρήσης (ε) Μάρκετινγκ και Ενημερώσεων (στ) Τεχνικά

Απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να μελετήσουμε πώς οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα/ τις υπηρεσίες μας, να τα αναπτύξουμε, να αναπτύξουμε την επιχειρηματική δραστηριότητά μας, να βελτιώσουμε τη στρατηγική μας μάρκετινγκ και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε). Παρακαλούμε σημειώστε ότι, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται cookie για αυτόν τον σκοπό, η χρήση τους καλύπτεται ξεχωριστά από την Πολιτική μας για τα cookie.

Να χρησιμοποιούμε στατιστική ανάλυση δεδομένων για να βελτιώσουμε την τοποθεσία web μας, τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας, το μάρκετινγκ, τις σχέσεις με τους πελάτες και την εμπειρία τους

(α) Τεχνικά (β) Χρήσης

Απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να προσδιορίσουμε τύπους πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να ενημερώνουμε την τοποθεσία web μας και να τη διατηρούμε επίκαιρη, να αναπτύξουμε την επιχειρηματική δραστηριότητά μας και να βελτιώσουμε τη στρατηγική μας μάρκετινγκ). Παρακαλούμε σημειώστε ότι, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται cookie για αυτόν τον σκοπό, η χρήση τους καλύπτεται από την Πολιτική μας για τα cookie.

Να σας κάνουμε προτάσεις και συστάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν

(α) Ταυτότητας (β) Επικοινωνίας (γ) Τεχνικά (δ) Χρήσης (ε) Προφίλ

Απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να αναπτύξουμε τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας και την επιχειρηματική δραστηριότητά μας και για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε).


Κοινοποίηση των πληροφοριών σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας, δηλαδή στις θυγατρικές εταιρείες μας, στην τελική εταιρεία συμμετοχής και στις θυγατρικές της, όπως ορίζεται στον ενότητα 1159 του Νόμου περί Εταιρειών (Companies Act) του 2006 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε επιλεγμένους τρίτους, όπως:

 • Επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης συνάπτουμε μαζί τους ή μαζί σας.

 • Διαφημιστές και δίκτυα διαφήμισης που χρειάζονται τα δεδομένα, προκειμένου να επιλέγουν και να προσφέρουν σχετικές διαφημίσεις σε εσάς και σε άλλους. Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιήσιμα άτομα στους διαφημιστές μας, αλλά ενδέχεται να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικές διαφημίσεις, προκειμένου να βοηθήσουμε τους διαφημιστές να προσεγγίσουν το είδος του κοινού που έχουν θέσει ως στόχο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει από εσάς, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιούμε τις επιθυμίες των διαφημιστών μας, προβάλλοντας τις διαφημίσεις τους στο εκάστοτε κοινό-στόχο. Όταν κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις εν λόγω εταιρείες, απαιτούμε να τα διατηρούν ασφαλή και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ.

 • Παρόχους στατιστικών αναλύσεων και μηχανών αναζήτησης που μας βοηθούν ως προς τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση της τοποθεσίας μας.

 • Υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, για σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητάς σας, όταν αυτό ισχύει ως προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους:

 • Στην περίπτωση που πωλήσουμε ή αγοράσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή στοιχεία ενεργητικού, οπότε ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή της εν λόγω επιχείρησης ή των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού. Εάν η μεταβίβαση ή η πώληση προχωρήσει, ο οργανισμός που θα λάβει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας με τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και εμείς.

 • Αν η Fruugo.com Ltd ή ουσιαστικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού της εξαγοραστούν από τρίτο, περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της που διατηρεί θα αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού. Αν έχουμε το καθήκον να γνωστοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή προκειμένου να επιβάλλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης μας ή τους όρους και τις προϋποθέσεις προμήθειας και άλλες συμβάσεις ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Fruugo.com Ltd, των πελατών μας ή άλλων. Συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς, για σκοπούς προστασίας από απάτες και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.


Διεθνείς μεταβιβάσεις

Ορισμένα καταστήματα λιανικής με τα οποία συνεργάζεται η Fruugo έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ολοκλήρωσης της αγοράς προϊόντων εκ μέρους σας ενδέχεται να περιλαμβάνει μεταβίβαση δεδομένων εκτός ΕΟΧ ή σε χώρες που θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια θα βρείτε έναν κατάλογο των χωρών στις οποίες έχουν, επί του παρόντος, την έδρα τους τα καταστήματα λιανικής με τα οποία συνεργάζεται η Fruugo:

 • Αυστραλία

 • Αυστρία

 • Βέλγιο

 • Καναδάς

 • Κίνα

 • Τσεχική Δημοκρατία

 • Δανία

 • Φινλανδία

 • Γαλλία

 • Γερμανία

 • Ελλάδα

 • Ουγγαρία

 • Ινδία

 • Ιρλανδία

 • Ισραήλ

 • Ιταλία

 • Λουξεμβούργο

 • Μαλαισία

 • Κάτω Χώρες

 • Νέα Ζηλανδία

 • Νορβηγία

 • Φιλιππίνες

 • Πολωνία

 • Πορτογαλία

 • Ρουμανία

 • Ρωσία

 • Σαουδική Αραβία

 • Σινγκαπούρη

 • Σλοβακία

 • Νότια Αφρική

 • Ισπανία

 • Σουηδία

 • Ελβετία

 • Τουρκία

 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 • Ηνωμένο Βασίλειο

 • Ηνωμένες Πολιτείες


Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Επίσης, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό το οποίο εργάζεται εντός του ΕΟΧ για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές μας.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Κάθε συναλλαγή πληρωμών θα κρυπτογραφείται με χρήση τεχνολογίας πρωτοκόλλου SSL. Δεν αποθηκεύουμε κανένα στοιχείο πληρωμής ή πιστωτικής κάρτας ούτε κοινοποιούμε στοιχεία πελατών σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω.

Στις περιπτώσεις που σας έχουμε δώσει (ή που έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να προσπελάζετε συγκεκριμένες ενότητες της τοποθεσίας μας, είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε σε κανέναν οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου ποτέ δεν μπορεί να είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που πάντα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται στην τοποθεσία μας. Κάθε μετάδοση πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφάλειας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές.


Πρόσβαση σε πληροφορίες

Ο Κανονισμός σάς δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που διατηρούνται σχετικά με εσάς. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό. Επικοινωνήστε στη διεύθυνση dpo@fruugo.com.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να μην γίνεται τέτοιου είδους επεξεργασία, επιλέγοντας συγκεκριμένα πλαίσια στις φόρμες που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των δεδομένων σας. Μπορείτε, επίσης, να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση dpo@fruugo.com.

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε δικαιώματα με βάση νόμους περί προστασίας των δεδομένων που αφορούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Διαβάστε παρακάτω, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα:

Δικαίωμα αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε σχετικά με εσάς και να ελέγξετε αν τα επεξεργαζόμαστε σύννομα.

Δικαίωμα αιτήματος διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθωθούν τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, ενδέχεται, ωστόσο, να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

Δικαίωμα αιτήματος διαγραφής των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει λόγος για εμάς να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), στις περιπτώσεις που έχουμε επεξεργαστεί παράνομα τις πληροφορίες σας ή που απαιτείται να διαγράψουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με την τοπική νομοθεσία. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, γεγονός για το οποίο θα σας ενημερώσουμε, εάν απαιτείται, κατά τη στιγμή του αιτήματός σας.

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε νόμιμο συμφέρον μας (ή νόμιμο συμφέρον τρίτου) και ισχύει κάτι για τη δική σας περίπτωση που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο, διότι πιστεύετε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Δικαίωμα αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) στις περιπτώσεις που η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε, (γ) στις περιπτώσεις που θέλετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμα και αν δεν απαιτείται πλέον, καθώς θέλετε να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) αν έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε, οι οποίοι υπερισχύουν του δικαιώματός σας.

Δικαίωμα αιτήματος διαβίβασης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες, για τη χρήση των οποίων εκ μέρους μας είχατε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ή για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που βασιζόμαστε στη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό, ωστόσο, δεν θα επηρεάζει τον σύννομο χαρακτήρα οποιασδήποτε επεξεργασίας εκτελέστηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίας σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε αν ισχύει κάτι τέτοιο, κατά τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας. Επικοινωνήστε στη διεύθυνση dpo@fruugo.com.

Δεν απαιτείται να καταβάλλετε τέλος για πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Ενδέχεται, ωστόσο, να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, αν το αίτημά σας είναι πρόδηλα αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς, προκειμένου να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφαλείας, το οποίο διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Ενδέχεται, επίσης, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να επιταχύνουμε την ανταπόκρισή μας.

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μηνός. Περιστασιακά, ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από έναν μήνα, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή αν έχετε υποβάλει περισσότερα από ένα αιτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας κρατήσουμε ενήμερους.


Γλωσσάριο Όρων

Νόμιμη βάση

 • Νόμιμο συμφέρον σημαίνει το συμφέρον της επιχείρησής μας όσον αφορά τη διεξαγωγή και τη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες/τα καλύτερα προϊόντα και την καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία. Φροντίζουμε να λαμβάνουμε υπ’ όψιν και να αντισταθμίζουμε κάθε πιθανό αντίκτυπο προς εσάς (θετικό και αρνητικό) και τα δικαιώματά σας, προτού επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για δραστηριότητες στις οποίες ο αντίκτυπος σε εσάς υπερισχύει των συμφερόντων μας (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο με άλλον τρόπο). Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αξιολογούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας σε σύγκριση με τον πιθανό αντίκτυπο σε εσάς σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες, επικοινωνώντας μαζί μας.

 • Εκτέλεση σύμβασης σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες κατόπιν αιτήματός σας για σύναψη ανάλογης σύμβασης.

 • Συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όπου είναι απαραίτητο για να συμμορφωνόμαστε με νομική ή κανονιστική υποχρέωση που ισχύει για εμάς.


Τρίτοι

Εξωτερικοί τρίτοι

 • Πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχουν υπηρεσίες IT και διαχείρισης συστημάτων.

 • Επαγγελματίες σύμβουλοι, οι οποίοι ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, όπως δικηγόροι, τραπεζικοί, ελεγκτές και ασφαλιστές με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες.

 • H ΗM Revenue & Customs (Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και Τελωνείων), ρυθμιστικοί φορείς και άλλες αρχές, που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι απαιτούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναφορές των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

 • Συγκεκριμένοι τρίτοι, για παράδειγμα (ενδεικτικά) οι Paypal, Bing, Mailchimp, Google, Facebook, που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, υπηρεσίες μάρκετινγκ, στατιστικών αναλύσεων ή/και λογισμικό διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών.


Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας έκδοσης έγινε στις 24 Μαΐου 2018 και μπορείτε να λάβετε παλαιότερες εκδόσεις επικοινωνώντας μαζί μας. Τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε στην πολιτική απορρήτου μας στο μέλλον θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα και, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω email. Να ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις ή τροποποιήσεις στην πολιτική απορρήτου μας.


Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα που σχετίζονται με την παρούσα πολιτική απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση dpo@fruugo.com.

Πολιτική για τα cookie της Fruugo.com Ltd

Με την επίσκεψή σας σε αυτήν την τοποθεσία web, έχοντας επιλέξει στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας να επιτρέπονται τα cookie, συγκατατίθεστε στη χρήση cookie εκ μέρους της Fruugo για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια πλήρως λειτουργική εμπειρία αγορών.


Τι είναι το cookie;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που λαμβάνεται από και αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας από τοποθεσίες web που επισκέπτεστε. Στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμη η τεχνολογία cookie, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ανώνυμο αναγνωριστικό. Το ανώνυμο αναγνωριστικό είναι μια τυχαία συμβολοσειρά, η οποία χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς με τα cookie. Το πρόγραμμα περιήγησής σας προσπελάζει το αρχείο cookie μόνον όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία web που το δημιούργησε.

Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η περιήγησή σας, καθώς σας συνδέει αυτόματα και διατηρεί στη μνήμη στοιχεία όπως τις προτιμήσεις σας και τι υπάρχει στο καλάθι αγορών σας. Τα cookie δίνουν τη δυνατότητα σε τοποθεσίες όπως η Fruugo να σας παρέχουν μια εξατομικευμένη εμπειρία αγορών.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε cookie μπορούν να προσπελάζονται μόνο από την τοποθεσία web που το δημιούργησε, ενώ τα cookie έχουν τον περιορισμό να μεταδίδουν μόνο τις πληροφορίες που κοινοποιήσατε στην εκάστοτε τοποθεσία.


Χρησιμοποιούμε τους εξής τύπους cookie:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies. Πρόκειται για τα cookie που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της τοποθεσίας web μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookie που σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδέεστε σε ασφαλείς τομείς της τοποθεσίας web μας, να χρησιμοποιείτε καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.

 • Cookie απόδοσης. Μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και να μετρούμε τον αριθμό των επισκεπτών, καθώς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στην τοποθεσία web μας όταν τη χρησιμοποιούν. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας της τοποθεσίας web μας, διασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.

Ο παρακάτω κατάλογος αναφέρει αναλυτικά τα cookie που χρησιμοποιούνται στη Fruugo. Αναφέρουμε αναλυτικά ποιος τοποθετεί αυτά τα cookie και ποιος είναι ο σκοπός τους. Αν το συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι η Fruugo, πρόκειται για τους τρίτους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.

Κατηγορία

Συμβαλλόμενο μέρος

Σκοπός

Απολύτως απαραίτητα

Fruugo

Η Fruugo χρησιμοποιεί cookie για ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται, προκειμένου να περιηγείστε στην τοποθεσία web μας και να πραγματοποιείτε αγορές σε αυτήν, όπως το να διατηρεί στη μνήμη ποια προϊόντα προσθέσατε στο καλάθι σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των cookie χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και δεν κοινοποιούνται ούτε πωλούνται ποτέ σε τρίτους.

Απόδοσης

Google Adwords, MSN/Bing, Double Click, Facebook, AppNexus, Ve Interactive, Captify, FLXONE

Τα Google Adwords, MSN/Bing, Double Click, Facebook, AppNexus, Ve Interactive, Captify, FLXONE χρησιμοποιούν cookie (ή, κατά περίπτωση, ανώνυμα αναγνωριστικά), για να παρακολουθούν τη δική μας δραστηριότητα διαφημίσεων επί πληρωμή. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookie, για να μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιες περιπτώσεις είναι αποδοτικότερες οι διαφημίσεις μας διαδικτυακά. Κάθε επιμέρους διαφημιστής χρησιμοποιεί τα δικά του cookie παρακολούθησης και τα δεδομένα που λαμβάνονται δεν είναι εμπιστευτικά ή ανταλλάξιμα.

Απόδοσης

Google Analytics (συμπεριλαμβανομένων των Universal Analytics και Google Analytics for Display Advertisers)

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookie (ή, κατά περίπτωση, ανώνυμα αναγνωριστικά), για να συλλέγει δεδομένα τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την τοποθεσία. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να προσδιορίζουμε πώς και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία πελατών και για να μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιες περιπτώσεις είναι αποδοτικότερες οι διαφημίσεις μας διαδικτυακά. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών των cookie είναι ανώνυμα, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα πελατών και δεν κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτους, εκτός από το DoubleClick Campaign Manager, ένα προϊόν αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Google.

Απόδοσης

Pingdom

Το Pingdom παρακολουθεί τις εφαρμογές web σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντάς μας τη δυνατότητα να μετρούμε και να παρακολουθούμε την απόδοση των εφαρμογών και των υποδομών μας. Χρησιμοποιούμε το Pingdom για να καταγράφουμε τους χρόνους φόρτωσης σελίδας, καθώς και τον χρόνο ανταπόκρισης σε αίτημα, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Απόδοσης

FullStory

Το FullStory καταγράφει και αναπαράγει ανώνυμες εμπειρίες πραγματικών χρηστών στην τοποθεσία web μας, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με την τοποθεσία web μας, και μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε την εμπειρία των πελατών μας.


Διάρκεια των cookie:

Cookie περιόδου σύνδεσης (ή προσωρινά)

Τα cookie περιόδου σύνδεσης αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της περιόδου περιήγησής σας. Γίνονται μη προσπελάσιμα αφότου η περίοδος σύνδεσης παραμείνει ανενεργή για κάποιο διάστημα και διαγράφονται αυτόματα από τον υπολογιστή σας μόλις κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Σας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινείστε από τη μια σελίδα στην άλλη, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεστε επανειλημμένα.

Μόνιμα cookie

Τα μόνιμα cookie αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιούνται για να διατηρούνται οι προτιμήσεις σας για την τοποθεσία web, προκειμένου να διατηρηθούν στη μνήμη για την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την τοποθεσία web. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των χρηστών, τον μέσο χρόνο επίσκεψης σε μια συγκεκριμένη σελίδα και την ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς στην τοποθεσία web μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να διαπιστώνουμε πόσο καλά λειτουργεί η τοποθεσία web μας και ποια σημεία της μπορούν να βελτιωθούν.

Flash Cookie (ή τοπικά αντικείμενα κοινής χρήσης)

Οι τοποθεσίες web που περιλαμβάνουν Flash μπορούν, επίσης, να αποθηκεύουν μικρά αρχεία στον υπολογιστή σας, τα οποία χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα cookie.

Τα Flash cookie μπορούν, επίσης, να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που αποθηκεύονται σε άλλα cookie. Όταν διαγράφετε cookie, τα Flash cookie δεν επηρεάζονται. Έτσι, μια τοποθεσία web ενδέχεται να μπορεί να σας αναγνωρίζει, αν έχει δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των διεγραμμένων πληροφοριών cookie σε ένα Flash cookie.


Διαχείριση των cookie:

Μπορείτε να διαγράψετε εύκολα τα cookie από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, γι’ αυτό ανατρέξτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (ή στο εγχειρίδιο οδηγιών του κινητού τηλεφώνου σας), για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookie.

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookie ή να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που αποστέλλεται ένα νέο cookie στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας. Σημειώστε ότι, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookie, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε.