Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Ο Λογαριασμός Σας → Προσωπικά Στοιχεία περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για σας: το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με ασφαλή τρόπο και δεν θα τα κοινοποιήσουμε ποτέ σε τρίτους.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα Προσωπικά σας στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή.

Αν θέλετε να δείτε τον ιστότοπό μας σε διαφορετική γλώσσα από την προεπιλεγμένη ρύθμισή μας, μπορείτε να ενημερώσετε την ενότητα Κύρια γλώσσα του προφίλ του λογαριασμού σας.