Προβολή των παραγγελιών σας

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να βλέπετε ένα πλήρες ιστορικό των παραγγελιών σας και να ελέγχετε την κατάσταση των πρόσφατων παραγγελιών στην επιλογή Ο Λογαριασμός Σας. Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει όλες τις παραγγελίες σας μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε μία από αυτές.

Οι παραγγελίες σας επισημαίνονται ως εξής:

  • Ανοικτές παραγγελίες → παραγγελίες που έχετε κάνει πρόσφατα και οι οποίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τον έμπορο λιανικής πώλησης
  • Κλειστές παραγγελίες → παραγγελίες που έχουν επιβεβαιωθεί και αποσταλεί

Η κατάσταση κάθε παραγγελίας ενημερώνεται όταν αλλάζει και μπορείτε να τη βλέπετε οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, αποστέλλουμε ένα e-mail κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση της παραγγελίας σας, για παράδειγμα, όταν η παραγγελία σας έχει αποσταλεί.