Ασφάλεια Πληρωμών

Οι πληρωμές υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Adyen, η οποία επιτρέπει στο Fruugo να προσφέρει μια απρόσκοπτη και ασφαλή λύση online πληρωμών στους πελάτες. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων ασφάλειας και πρόληψης της απάτης, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι πληρωμές είναι πάντα ασφαλείς και τα προσωπικά σας στοιχεία δεν κινδυνεύουν ποτέ.

Το Fruugo χρησιμοποιεί ισχυρούς μηχανισμούς κρυπτογράφησης, μέσω πιστοποιητικού SSL που παρέχεται από τη Digicert, για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων σας στις Υπηρεσίες Πληρωμών της Adyen. Η Adyen χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα SSL που είναι συμβατή με το PCI-DSS, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνεται με τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας του χρηματοπιστωτικού κλάδου.