Προστασία ιδιωτικών πληροφοριών

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ιδιωτικότητά σας και φροντίζουμε καλά τις προσωπικές σας πληροφορίες. Διατηρούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κανένας άλλος δεν θα μπορεί να δει ή να τροποποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας στο Fruugo.

Το Fruugo εγγυάται ότι δεν θα μοιραστούμε ποτέ τις πληροφορίες σας με τρίτους.

Δεδομένου ότι το Fruugo είναι μια παγκόσμια αγορά και οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται από τους λιανοπωλητές μας, οφείλουμε να παρέχουμε στον έμπορο λιανικής πώλησης της παραγγελίας σας πληροφορίες που θα καταστήσουν δυνατή την αποστολή του δέματός σας.

Το Fruugo δεν θα σας ζητήσει ποτέ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας σε καμιά επικοινωνία μέσω e-mail. Ομοίως, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία, αριθμό πιστωτικής κάρτας, κωδικό ασφαλείας πιστωτικής κάρτας (CVV/CVC), ΑΜΚΑ ή οποιαδήποτε άλλη εμπιστευτική πληροφορία μέσω e-mail. Μερικές φορές μπορεί να λάβετε e-mail που μοιάζουν να έχουν αποσταλεί από το [[[Fruugo]]], ενώ στην πραγματικότητα είναι πλαστά. Τις περισσότερες φορές, τέτοια e-mail σας καθοδηγούν να στείλετε τα στοιχεία σύνδεσης ή άλλες προσωπικές πληροφορίες σας απαντώντας στο μήνυμα. Μην δώσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας σε καμιά περίπτωση. Οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να κλαπούν και να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη απάτης.

Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Fruugo σε ασφαλές μέρος και να μην τα μοιραστείτε με κανέναν. Αν υποψιάζεστε απάτη ή πλαστό e-mail, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με την εξυπηρέτηση πελατών του Fruugo, αποστέλλοντας ένα e-mail στο help@Fruugo.com.