Τελωνειακές επιβαρύνσεις

Ο υπολογισμός των δασμών και φόρων βασίζεται στην αξία της παραγγελίας και του αφορολόγητου ορίου για τα εμπορεύματα που εισάγονται στη χώρα προορισμού.

Το Fruugo δεν ελέγχει αυτές τις χρεώσεις και δεν είμαστε σε θέση να σας πούμε ποιο θα είναι το κόστος, καθώς οι τελωνειακές πολιτικές και οι εισαγωγικοί δασμοί διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας τελωνείο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι αποστολές από μια χώρα της ΕΕ σε μια άλλη χώρα της ΕΕ δεν υπόκεινται σε τελωνειακές επιβαρύνσεις.

Τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα παράδοσης δεν περιλαμβάνουν τον επιπλέον χρόνο για εκτελωνισμό που είναι πέραν του ελέγχου του Fruugo.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τελωνειακές επιβαρύνσεις δεν θα επιστραφούν αν ακυρώσετε και επιστρέψετε την παραγγελία σας.

Αν ακυρώσετε την παραγγελία σας αρνούμενοι να δεχθείτε την παράδοση ολόκληρης ή μέρους της παραγγελίας σας, η παραγγελία σας θα επιστραφεί στον αποστολέα. Επιστροφή χρημάτων για το προϊόν θα γίνει μόνον όταν ο λιανοπωλητής έχει παραλάβει το επιστρεφόμενο δέμα.

Οι τελωνειακές επιβαρύνσεις ή τα τέλη διακίνησης κατά την παράδοση είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Ωστόσο, αν η παραγγελία σας υπόκειται σε τελωνειακή επιβάρυνση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [[[Fruugo]]] σχετικά μ' αυτό και να υποβάλετε αξίωση επιστροφής χρημάτων.

Αν επιστρέψετε τα είδη σας έναντι επιστροφής χρημάτων αφού λάβετε επιστροφή των τελωνειακών επιβαρύνσεων, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν θα μπορέσουμε να σας επιστρέψουμε περισσότερα από το ποσό που καταβάλατε αρχικά για την παραγγελία σας. Θα σας εφοδιάσουμε με απόδειξη επιστροφής σε περίπτωση που θέλετε να ζητήσετε την επιστροφή του ΦΠΑ από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.