Ακρίβεια περιεχομένου

Χρωματικές παραλλαγές

Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι φωτογραφίες των προϊόντων εκφράζουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη σας λόγω διαφορών στις οθόνες και τις ρυθμίσεις.

Γλωσσικές μεταφράσεις

Οι περιγραφές των προϊόντων μπορεί να μεταφράζονται με αυτόματες ή μη μεταφράσεις. Αυτές δεν είναι η ακριβής περιγραφή του προϊόντος, παρέχονται μόνο ως οδηγός και η σύμβαση πώλησης δεν πρέπει να βασίζεται σ' αυτές.

Μεγέθη προϊόντων

Οι μετατροπές των μεγεθών διαφέρουν σημαντικά από μάρκα σε μάρκα, γι' αυτό σας συνιστούμε να ελέγχετε την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή ώστε να διασφαλίζετε την ακρίβεια της μετατροπής.

Τα μεγέθη που εμφανίζονται θα είναι τα μεγέθη για τη χώρα του λιανοπωλητή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η χώρα του λιανοπωλητή εμφανίζεται σε κάθε σελίδα προϊόντος μαζί με τη σημαία της χώρας.

Ηλεκτρονικά Αγαθά:

Η παροχή των ηλεκτρικών ειδών που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι συνήθως εξοπλισμένη με βύσμα για τη χώρα του λιανοπωλητή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η ισχύς/τάση των ηλεκτρικών ειδών θα είναι επίσης συνήθως κατάλληλη για χρήση στη χώρα του λιανοπωλητή. Η χώρα του λιανοπωλητή εμφανίζεται σε κάθε σελίδα προϊόντος μαζί με τη σημαία της χώρας. Αν δεν είστε βέβαιοι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για περισσότερες πληροφορίες.

Τα είδη που αγοράζονται για χρήση σε άλλες χώρες ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογείς/μετατροπείς, οι οποίοι μπορεί να μην παρέχονται πάντα από τον έμπορο λιανικής πώλησης. Αν αυτοί δεν παρέχονται από τον έμπορο λιανικής, είναι ευθύνη των πελατών να τους προμηθευτούν, εφόσον απαιτούνται.

Συνταγές:

Αν ένα είδος που αγοράζετε απαιτεί συνταγή για εισαγωγή στη χώρα σας, αυτό μπορεί να απαιτηθεί από το τελωνείο για να σας παραδοθεί το δέμα. Το Fruugo δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη γι' αυτό, αλλά θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει.

Ανακρίβειες τιμής και περιγραφής

Έχουμε λάβει εύλογες προφυλάξεις για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές και οι περιγραφές που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι σωστές. Το [[[Fruugo]]] δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη στις τιμές ή τις περιγραφές.

Περιστασιακά, ενδέχεται να προκύψει κάποιο λάθος και τα εμπορεύματα να εμφανίζονται με λανθασμένη τιμή ή περιγραφή και, σ' αυτήν την περίπτωση, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε τα εμπορεύματα στην λανθασμένη τιμή ή σύμφωνα με την ανακριβή περιγραφή ή καθόλου. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα κατά διαστήματα. Θα αποφασίσουμε (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) είτε να ακυρώσουμε την παραγγελία σας και να επιστρέψουμε την καταβληθείσα τιμή ή να καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ρωτήσουμε αν επιθυμείτε να συνεχίσετε την παραγγελία με τη σωστή τιμή ή τη σωστή περιγραφή. Αν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή δεν θέλετε να συνεχίσετε την παραγγελία με τη σωστή τιμή ή τη σωστή περιγραφή, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα επιστρέψουμε την τιμή που πληρώσατε.

Αποδοχή της παραγγελίας σας

Η αποδοχή της παραγγελίας σας θα γίνεται μόνον όταν ο λιανοπωλητής έχει αποστείλει τα προϊόντα σας. Η επεξεργασία της πληρωμής σας και η επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας δεν συνιστούν νομικά δεσμευτική σύμβαση. Πριν από την αποστολή των προϊόντων, το [[[Fruugo]]] και/ή ο λιανοπωλητής έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο.