Ρύθμιση των γλωσσικών προτιμήσεών σας

Το περιεχόμενο του Fruugo θα εμφανίζεται στη γλώσσα της χώρας από την οποία αγοράζετε. Αν θέλετε να αλλάξετε σε διαφορετική γλώσσα, μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους.

Οι γλωσσικές προτιμήσεις μπορούν να οριστούν με τον σύνδεσμο χώρας / γλώσσας στην επάνω δεξιά γωνία των σελίδων προϊόντων του Fruugo.

Εναλλακτικά, αν έχετε λογαριασμό στο Fruugo, μπορείτε να ορίσετε την κύρια γλώσσα σας στο Ο Λογαριασμός Σας → Προσωπικά Στοιχεία.