Πολιτική ακρίβειας περιεχομένου

Ενημερώθηκε: 13 Μαΐου 2024

Εισαγωγή

Η Fruugo είναι μια αγορά αποτελούμενη από μεμονωμένους τρίτους λιανοπωλητές, οι οποίοι διαχειρίζονται τα δικά τους καταστήματα και είναι υπεύθυνοι για τα αποθέματα, τις αποστολές και τη συμμόρφωση με το νόμο. Παρέχουμε μια πλατφόρμα φιλοξενίας, αλλά η Fruugo δεν κατασκευάζει προϊόντα, δεν διατηρεί αποθέματα και δεν παραδίδει αντικείμενα για λογαριασμό των πωλητών μας. Το περιεχόμενο που αναρτάται στην αγορά της Fruugo παράγεται από ανεξάρτητους πωλητές που δεν είναι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι της Fruugo.

Η Fruugo επιμένει ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της αγοράς Fruugo συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για τις καταχωρίσεις των προϊόντων τους και για κάθε τοποθεσία όπου εμφανίζονται οι καταχωρίσεις των προϊόντων. Αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση τυχόν απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές ή τους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων για την πώληση, διανομή ή διαφήμιση των προϊόντων που είναι διαθέσιμα προς πώληση στους καταλόγους προϊόντων τους.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη Πολιτική Ακρίβειας Περιεχομένου, καθώς είναι σημαντικό να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις παραλλαγές προϊόντων που ενδέχεται να ισχύουν για ορισμένες καταχωρήσεις προϊόντων που διατίθενται από τους λιανοπωλητές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της αγοράς Fruugo.

Διαβάστε επίσης προσεκτικά τους Όρους χρήσης μας οι οποίοι παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου, του λογισμικού και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Fruugo.

Παραλλαγές χρωμάτων

Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι εικόνες των προϊόντων αντικατοπτρίζουν τα χρώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη σας λόγω των διαφορών στις οθόνες και τις ρυθμίσεις.

Μεταφράσεις γλωσσών

Λάβετε υπόψη ότι οι περιγραφές των προϊόντων μεταφράζονται τόσο χειροκίνητα όσο και με εργαλεία αυτόματης μετάφρασης, στο μέτρο του ευλόγως εφικτού. 

Μεγέθη προϊόντων

Αναμένουμε από τους λιανοπωλητές μας να συντονίζουν τα μεγέθη των προϊόντων τους με την αγορά στην οποία πωλούν.  Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι τα αναφερόμενα μεγέθη αντιστοιχούν στα μεγέθη της τοπικής σας αγοράς. Σημειώστε ότι η σελίδα προβολής ανά χώρα βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας ή στη διεύθυνση URL.

Λάβετε υπόψη σας ότι οι μετατροπές μεγεθών μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από μάρκα σε μάρκα.

Ηλεκτρονικά αγαθά

Ο λιανοπωλητής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι καταχωρίσεις προϊόντων πληρούν τα ισχύοντα υποχρεωτικά πρότυπα προϊόντων και τις νομικές απαιτήσεις της περιοχής στην οποία αποστέλλει και από την οποία αποστέλλει, και ότι όλα τα προϊόντα και οι καταχωρίσεις προϊόντων πληρούν τους τοπικούς νόμους, κανονισμούς και πρότυπα συμμόρφωσης ή/και ασφάλειας προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σωστής επισήμανσης των προϊόντων.

Τα είδη που αγοράζονται για χρήση σε άλλες χώρες ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογείς/μετατροπείς, οι οποίοι μπορεί να μην παρέχονται πάντοτε από τον έμπορο λιανικής πώλησης και είναι ευθύνη του πελάτη να τους προμηθευτεί, εάν απαιτείται.

Επισήμανση και προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Fruugo για τους λιανοπωλητές, όλοι οι λιανοπωλητές κατανοούν και συμφωνούν ότι είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για την ασφάλεια των προϊόντων, για τα προϊόντα που καταχωρούν και διαθέτουν προς πώληση στην πλατφόρμα της αγοράς Fruugo. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν απαιτούμενες προειδοποιήσεις και ετικέτες στο προϊόν. Η Fruugo δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια αυτής της επισήμανσης.

Συνταγές

Η Fruugo έχει σημαντικούς περιορισμούς στην πώληση φαρμάκων και ιατρικών συσκευών σύμφωνα με την Πολιτική Απαγορευμένων Προϊόντων. Εάν ένα προϊόν που αγοράζετε απαιτεί όντως επίσημη συνταγή για την εισαγωγή στη χώρα σας, μπορεί να απαιτηθεί από το τελωνείο για να σας παραδοθεί το δέμα. Η Fruugo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι' αυτό. 

Ανακρίβειες τιμής και περιγραφής

Οι έμποροι λιανικής πώλησης είναι πλήρως υπεύθυνοι για τις τιμές που εμφανίζονται και για το περιεχόμενο των περιγραφών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην καταχώριση των προϊόντων. Η Fruugo δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη στην τιμολόγηση ή τις περιγραφές.

Περιστασιακά, μπορεί να προκύψει σφάλμα και τα αγαθά να έχουν λανθασμένη τιμή ή περιγραφή, οπότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προμηθεύσουμε τα αγαθά στη λανθασμένη τιμή ή σύμφωνα με τη λανθασμένη περιγραφή ή καθόλου. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα από καιρό σε καιρό. (Κατά την πλήρη διακριτική μας ευχέρεια) είτε θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλει είτε θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ρωτήσουμε αν επιθυμείτε να συνεχίσετε την παραγγελία στη σωστή τιμή ή τη σωστή περιγραφή. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε την παραγγελία στη σωστή τιμή ή τη σωστή περιγραφή, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα σας επιστρέψουμε την τιμή που έχετε καταβάλει.

Η Fruugo δεν ανέχεται οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά των λιανοπωλητών ή τη χρήση παραπλανητικών περιγραφών προϊόντων. Είναι ευθύνη του λιανοπωλητή να διασφαλίσει την ακρίβεια της σελίδας προϊόντος. Όλοι οι τίτλοι, οι εικόνες, οι τιμές και οι περιγραφές των προϊόντων πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το γνήσιο αντικείμενο που πωλείται. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας έμπορος λιανικής παραπλανά τους πελάτες με σαφείς ανακρίβειες, ασυνέπειες ή ασάφειες, μπορεί να διερευνηθεί σύμφωνα με την εσωτερική τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας της Fruugo και μπορεί να αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.

Υπηρεσίες πελατών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Fruugo μπορεί να συνδράμει στην επίλυση τυχόν κλιμακούμενων ερωτημάτων, εάν ο έμπορος λιανικής πώλησης και ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να το πράξουν ανεξάρτητα. Για ερωτήματα μετά την αγορά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Διαδραστικού Κέντρου Βοήθειας.