Οροι χρήσης

1.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Καλώς ήρθατε στους ιστότοπους ηλεκτρονικών αγορών της Fruugo, που σας παρέχονται από την Fruugo.com Ltd. και οποιεσδήποτε θυγατρικές της Fruugo.com Ltd που ανήκουν εξ ολοκλήρου, συμπεριλαμβανομένης της Fruugo Ireland Ltd. ("εμείς" ή "εμείς")Αυτοί οι Όροι Χρήσης ("TOU") διέπουν τη χρήση από μέρους σας του περιεχομένου, του λογισμικού και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Fruugo.
Χρησιμοποιώντας το Fruugo, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους TOU. Εάν διαφωνείτε με τους TOU ή με τυχόν αλλαγές σε αυτούς, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του Fruugo.
Οι TOU ενδέχεται να ενημερώνονται από εμάς κατά καιρούς με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τους TOU για αλλαγές στη σελίδα "Όροι χρήσης".
Εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, κάθε νέα δυνατότητα ή βελτίωση ή κυκλοφορία νέων ιδιοτήτων στην Υπηρεσία υπόκειται στους TOU. Η χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας Fruugo ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε οδηγίες και πολιτικές που ισχύουν για την υπηρεσία αυτή και οι οποίες ενδέχεται να δημοσιεύονται και να τροποποιούνται από το Fruugo κατά καιρούς. Όλες αυτές οι οδηγίες και πολιτικές ενσωματώνονται με παραπομπή στους TOU. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των TOU και τυχόν οδηγιών ή πολιτικών, υπερισχύουν οι TOU.

       2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
Εν όψει της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς, συμφωνείτε: (α) να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως ζητούνται από τη φόρμα εγγραφής της Υπηρεσίας ("Δεδομένα Εγγραφής") και (β) να διατηρείτε και να ενημερώνετε έγκαιρα τα Δεδομένα Εγγραφής ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή και πλήρη.
Πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών. Εάν δεν είστε σε νόμιμη ηλικία στη χώρα διαμονής σας, πρέπει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας σας να ολοκληρώσει την εγγραφή για λογαριασμό σας.
Εάν παράσχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς ή έχουμε βάσιμους λόγους να υποψιαζόμαστε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε τμήματός της).
       3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ FRUUGO, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θα λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας και για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Δεν μπορούμε και δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με την παρούσα Ενότητα.
       4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ FRUUGO
Τα Στοιχεία Εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου του Fruugo. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ολοκληρωμένη πολιτική απορρήτου μας στη σελίδα πολιτικής απορρήτου.
Συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να διατηρούμε και να αποκαλύπτουμε τα στοιχεία του λογαριασμού και το Περιεχόμενο σας: (α) στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας σε όλον τον κόσμο με σκοπό την παροχή του Περιεχομένου σε εσάς και σε άλλους με αποτελεσματικό τρόπο, (β) για τη σωστή διαχείριση του λογαριασμού σας σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες λειτουργίας μας και (γ) εφόσον απαιτείται να το πράξουμε αυτό από τον νόμο ή με καλή πίστη ότι οποιαδήποτε τέτοια πρόσβαση, διατήρηση ή αποκάλυψη είναι εύλογα αναγκαία για: (i) τη συμμόρφωση με νομική διαδικασία, (ii) την επιβολή των TOU, (iii) για να απαντήσουμε σε ισχυρι

σμούς ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, (iv) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας για εξυπηρέτηση πελατών ή (v) για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Υπηρεσίας, των χρηστών της και του κοινού. Μπορούμε να καταγράφουμε τις κλήσεις στην εξυπηρέτηση πελατών και να συλλέγουμε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και του Fruugo και μεταξύ εσάς και του λιανοπωλητή που αντιπροσωπεύεται από εμάς.
       5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στο Fruugo πωλούνται από ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής πώλησης. Το Fruugo δεν είναι ούτε ο αγοραστής ούτε ο έμπορος λιανικής πώλησης των ειδών του λιανοπωλητή. Το Fruugo είναι ο πάροχος της πλατφόρμας, επιτρέποντας στους εμπόρους λιανικής και τους πελάτες να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους. Κατά συνέπεια, η σύμβαση που συνάπτεται κατά την ολοκλήρωση της πώλησης για τα εν λόγω προϊόντα τρίτων, είναι αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και του λιανοπωλητή. Το Fruugo δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτής της σύμβασης και δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη που απορρέει από ή σε σχέση με αυτήν. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βεβαιωθούμε ότι τα προϊόντα που αγοράζετε στο Fruugo είναι καλής ποιότητας, πληρούν τις απαιτήσεις όλων των σχετικών κανόνων και κανονισμών και είναι από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος που εμφανίζεται στο Fruugo. Παρακολουθούμε τις διαδικασίες παράδοσης των λιανοπωλητών μας και τα σχόλια των πελατών μας για τα προϊόντα που πωλούνται στο Fruugo, αλλά δεν έχουμε άμεσο έλεγχο στα επιμέρους προϊόντα ή στις παραδόσεις των προϊόντων που πωλούνται στο Fruugo.
Λαμβάνουμε τις πληρωμές σας για λογαριασμό του λιανοπωλητή και αναλαμβάνουμε επίσης να σας επιστρέψουμε εκ μέρους του λιανοπωλητή οποιαδήποτε χρήματα που πιθανόν δικαιούστε. 

Η πληρωμή σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία από την Fruugo.com Ltd ή οποιαδήποτε πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Fruugo.com Ltd. και θα διαβιβαστεί από εμάς στον ή στους σχετικούς λιανοπωλητές για την εξόφληση της οφειλής σας σε κάθε λιανοπωλητή.

Περαιτέρω οδηγίες παρέχονται στα σχετικά κεφάλαια της Βοήθειας Fruugo. Αυτές οι οδηγίες μπορούν να τροποποιούνται κατά καιρούς με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι τέτοιες οδηγίες θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των TOU.
Οι όροι εγγύησης είναι συγκεκριμένοι για κάθε προϊόν και συνεπώς θα σας παρέχονται με το σχετικό προϊόν ή από τον σχετικό λιανοπωλητή.
       6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την online συμπεριφορά και το αποδεκτό Περιεχόμενο καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τη χώρα στην οποία διαμένετε.
       7. ΜΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, δημιουργήσετε αντίγραφο, αντιγράψετε, πωλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας ή τη χρήση της Υπηρεσίας.
       8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε ανά πάσα στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα της) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι δεν θα ευθυνόμαστε απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτον για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.
       9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Η Υπηρεσία μπορεί να παρέχει, ή τρίτα μέρη μπορούν να παρέχουν, συνδέσμους προς άλλους Διαδικτυακούς τόπους ή πόρους. Επειδή δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστότοπων ή πόρων και δεν υποστηρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε υλικά ή υπηρεσίες που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους ή πόρους. Αναγνωρίζετε περαιτέρω και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο υλικό ή υπηρεσία που είναι διαθέσιμο σε ή μέσω τέτοιου είδους ιστότοπου ή πόρου.
       10. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Επίσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο που σας παρουσιάζεται μέσω της Υπηρεσίας προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και νόμων. Με εξαίρεση τη ρητή εξουσιοδότηση από εμάς ή τους διαφημιζόμενους, συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, μισθώσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση την Υπηρεσία ή το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει.
Συμφωνείτε να μην αποκτήσετε πρόσβαση ή να επιδιώξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από το περιβάλλον χρήστη που παρέχεται από εμάς για χρήση στην πρόσβαση στην Υπηρεσία.
       11. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε εμάς και τις θυγατρικές μας, συνεργάτες, στελέχη, πράκτορες και άλλους συνεργάτες, εμπόρους λιανικής και εργαζόμενους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που εγείρεται από τρίτους λόγω ή προκύπτουν από Περιεχόμενο που υποβάλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω της Υπηρεσίας, από τη χρήση ή τη σύνδεσή σας με την Υπηρεσία, την παραβίαση των TOU ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου.
       12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ:
       1. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ". ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ             
           ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΟΥΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ,       
           ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΟΡΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
        2. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΤΙ (I) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ, (II) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (III) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ     
            ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΑΙ (IV) ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ Ή
            ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.
        3. Η ΛΗΨΗ Ή Η ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ                ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
        4. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΜΕΣΩ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ                ΡΗΤΩΣ ΣΤΟΥΣ TOU.

       13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΡΗΤΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΦΗΜΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (Ι) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (II) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ Ή ΑΠΟ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (III) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, (IV) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή (V) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Η ΟΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟΥΣ TOU, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΑΙΤΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ.
       14. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΟΥΣ TOU ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.
       15. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Συμφωνείτε ότι μπορούμε να τερματίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, τον κωδικό πρόσβασης, τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού) ή τη χρήση της Υπηρεσίας και να αφαιρέσουμε και να απορρίψουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της έλλειψης χρήσης ή αν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει ασυμβίβαστα με το γράμμα ή το πνεύμα των TOU. Συμφωνείτε ότι ο οποιοσδήποτε τερματισμός της πρόσβασης σας στην Υπηρεσία βάσει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων TOU μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας αμέσως.
Οποιοσδήποτε λογαριασμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να τερματιστεί και όλα τα περιεχόμενά του να διαγραφούν μόνιμα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πολιτικές του Fruugo’s. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε Περιεχομένου που διατηρείται ή μεταδίδεται από την Υπηρεσία. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα ευθυνόμαστε απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία.
       16. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ειδοποιήσεις προς εσάς μπορούν να γίνονται είτε με e-mail είτε με τακτική αλληλογραφία. Η Υπηρεσία μπορεί επίσης να παρέχει ειδοποιήσεις αλλαγών στους TOU ή σε άλλα θέματα, εμφανίζοντας ειδοποιήσεις ή συνδέσμους σε ειδοποιήσεις προς εσάς γενικά στην Υπηρεσία.
       17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Ο λογότυπος Fruugo και τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών Fruugo και άλλοι λογότυποι και ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών Fruugo είναι εμπορικά σήματα της Fruugo Ltd. ("Fruugo Marks"). Συμφωνείτε να μην εμφανίζετε ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τα Fruugo Marks χωρίς προηγούμενη άδειά μας.
       18.Αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Fruugo σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχει παραβιαστεί από τη Fruugo ή τις συνδεόμενες διαδικτυακές τοποθεσίες της, αναφέρετε το πρόβλημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@fruugo.com υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και σύμφωνα με την Πολιτική παραπόνων νομικού περιεχομένου από τρίτους της εταιρείας μας.

       19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι παρόντες TOU (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν) αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς. Η χρήση από εσάς της Υπηρεσίας μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ενδέχεται να ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες θυγατρικών, περιεχόμενο τρίτου μέρους ή λογισμικό τρίτου μέρους. Οι TOU και η σχέση μεταξύ σας και εμάς θα διέπονται από τους νόμους της Ηνωμένο Βασίλειο. Συμφωνείτε να υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ηνωμένο Βασίλειο δικαστηρίων. Οποιαδήποτε παράλειψη από μέρους μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των TOU δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των TOU κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως ανίσχυρη, συμφωνείτε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να υλοποιήσει τις προθέσεις των μερών όπως αντικατοπτρίζονται στη διάταξη και ότι οι λοιπές διατάξεις των TOU παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
Ούτε εσείς, ούτε εμείς, μπορούμε να αναθέσουμε ή να μεταβιβάσουμε οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει των TOU χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, εκτός από το ότι θα έχουμε το δικαίωμα να αναθέσουμε ή να μεταβιβάσουμε κάποια ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας (χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας) σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας. Συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας Fruugo είναι προσωπικός και μη μεταβιβάσιμος. Οι τίτλοι των ενοτήτων των παρόντων TOU είναι μόνο για λόγους διευκόλυνσης.
Εάν διαμένετε στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ: https://ec.europa.eu/consumers/odr

ΑΚΥΡΩΣΗ

Πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παραγγελία σας σύμφωνα με τις Συνήθεις ερωτήσεις για τις ακυρώσεις και τις τροποποιήσεις. Σας συνιστούμε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω του διαδραστικού Κέντρου Βοήθειας, καθώς αυτός είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να ζητήσετε ακύρωση, αλλά για πελάτες της ΕΕ μπορείτε αντ 'αυτού να συμπληρώσετε, να εκτυπώσετε και να δημοσιεύσετε αυτήν τη φόρμα ανάληψης μοντέλου:


Συμπληρώστε τις παρακάτω ενότητες κάτω από τη γραμμή, εκτυπώστε και δημοσιεύστε τη φόρμα στο:

Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 


Προς: Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 

Με το παρόν ειδοποιώ ότι αποσύρω από τη σύμβαση πώλησής μου τα ακόλουθα προϊόντα:


Αριθμός παραγγελίας:

Παραγγέλθηκε στις:

Το όνομα σου:

Η διεύθυνση σου:

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας Fruugo:

Η υπογραφή σου:


Ημερομηνία:

Θα πρέπει επίσης να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο κατάστημα λιανικής από τον οποίο αγοράσατε τα αγαθά για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων σας. Αυτή θα είναι μια διαφορετική διεύθυνση από την παραπάνω, μπορείτε να το κάνετε μέσω του διαδραστικού Κέντρου βοήθειας.

ΜΗΝ στέλνετε τα προϊόντα σας απευθείας στο Fruugo - αυτό θα καθυστερήσει την ακύρωση και την επιστροφή χρημάτων.


       20. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
Παρακαλούμε να αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις των TOU στην εξυπηρέτηση πελατών του Fruugo.

       21. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Η Fruugo ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος μόνο για λογαριασμό των λιανοπωλητών και όχι για λογαριασμό πελατών. Στη συμφωνία μας με τους εμπόρους λιανικής πώλησης, οι λιανοπωλητές έχουν εξουσιοδοτήσει τη Fruugo να ολοκληρώσει την πώληση προϊόντων σε πελάτες για λογαριασμό των λιανοπωλητών. Αυτό σημαίνει ότι η Fruugo έχει την εξουσία από τους λιανοπωλητές να δεσμεύει τους λιανοπωλητές σε μια πώληση προϊόντων.


Τελευταία ενημέρωση αυτών των όρων: Νοέμβριος 2021