Τελωνειακές χρεώσεις

Οι αποστολές από μία χώρα μέλος της ΕΕ σε άλλη δεν επιβαρύνονται με τελωνειακές χρεώσεις. 

Ενδέχεται, ωστόσο, να επιβληθεί τελωνειακός δασμός σε αγαθά που εισάγονται μεταξύ άλλων χωρών. Οι χρεώσεις βασίζονται σε διάφορες παραμέτρους, τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για τις πιθανές χρεώσεις, λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ χωρών. Επικοινωνήστε με την τοπική τελωνειακή υπηρεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές χρεώσεις που ισχύουν για τη χώρα σας. 

Επιστροφή τελωνειακής χρέωσης:

Αν στην παραγγελία σας επιβληθεί τελωνειακή χρέωση, μπορείτε να επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Fruugo και να υποβάλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων. Θα πρέπει να εξοφλήσετε αρχικά την τελωνειακή χρέωση και να παρέχετε αποδεικτικό της χρέωσης, προκειμένου να είναι επιτυχές το αίτημά σας

Για να υποβάλετε το αίτημα, μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα και χρησιμοποιήστε το διαδραστικό Κέντρο Βοήθειας της τοποθεσίας μας, για να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις και να ξεκινήσετε.

Αν ακυρώσετε και επιστρέψετε την παραγγελία σας και έχετε επιβαρυνθεί με τελωνειακή χρέωση:

Οι τελωνειακές χρεώσεις δεν θα επιστραφούν σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε, ωστόσο, να επικοινωνήσετε με την τοπική τελωνειακή υπηρεσία, η οποία ενδεχομένως να μπορέσει να υποστηρίξει το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων απευθείας από την εν λόγω υπηρεσία.

Αν επιστρέψετε τα αντικείμενά σας έναντι επιστροφής χρημάτων, αφότου λάβετε επιστροφή χρημάτων για τελωνειακή χρέωση:

Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας επιστρέψουμε μέχρι και τη συνολική αξία της αρχικής παραγγελίας σας και, ως εκ τούτου, θα αφαιρέσουμε από την επιστροφή χρημάτων το ποσό της τελωνειακής χρέωσης που σας έχει ήδη επιστραφεί. Θα σας παρέχουμε αποδεικτικό επιστροφής προϊόντων, σε περίπτωση που θα θέλατε να ζητήσετε επιστροφή του ΦΠΑ από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας. 

Καθυστερήσεις εκτελωνισμού

Ο εκτελωνισμός είναι μια απαραίτητη διαδικασία, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή των προϊόντων που μεταφέρονται σε μια χώρα. Η διαδικασία συνήθως απαιτεί μερικά λεπτά ή ώρες, αλλά ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, αν τα προϊόντα επιλεχθούν για επιθεώρηση ή στις περιόδους αιχμής (δηλ. τα Χριστούγεννα).

Τα χρονοδιαγράμματα προβλεπόμενων παραδόσεών μας δεν περιλαμβάνουν τους χρόνους εκτελωνισμού.

Εντολές εισαγωγών

Για ορισμένα αντικείμενα απαιτείται εντολή για την εισαγωγή τους στη χώρα σας. Σε περίπτωση που απαιτείται κάτι τέτοιο προκειμένου να παραδοθεί το πακέτο σε εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε. Το Fruugo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε αυτή την περίπτωση.