Πολιτική νομικών παραπόνων τρίτων της Fruugo

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2023

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για καταγγελίες, νομικές ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες ("Καταγγελίες") από τρίτους ("εσείς") σχετικά με υποτιθέμενη κατάχρηση της πλατφόρμας Fruugo ή των υπηρεσιών Fruugo από τους λιανοπωλητές Fruugo ή την ίδια τη Fruugo. Η Πολιτική θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την Όρους χρήσης ("TOU") και τη Δήλωση απορρήτου.  Υποβάλλοντας μια καταγγελία σε εμάς, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική.  

Όπως ορίζεται με σαφήνεια στους TOU , όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στη Fruugo διατίθενται προς πώληση και πωλούνται από ανεξάρτητους τρίτους λιανοπωλητές.  Η Fruugo δεν είναι ούτε ο αγοραστής ούτε ο πωλητής των προϊόντων, και η Fruugo δεν εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού των προϊόντων. Παρέχουμε την πλατφόρμα και ενεργούμε ως εμπορικός αντιπρόσωπος των λιανοπωλητών, επιτρέποντας στους λιανοπωλητές και τους πελάτες να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους.  Η σύμβαση που καταρτίζεται κατά την ολοκλήρωση της πώλησης ενός προϊόντος συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και του λιανοπωλητή.  Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος σε μια τέτοια σύμβαση και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη που απορρέει από αυτήν ή σε σχέση με αυτήν.  Δεν χειριζόμαστε, δεν επαληθεύουμε ούτε βλέπουμε με άλλο τρόπο τα σχετικά προϊόντα και δεν παρέχουμε την υπηρεσία εκπλήρωσης.  

Παρ' όλα αυτά, ως αξιόπιστος διαδικτυακός πράκτορας λιανικής πώλησης, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλα τα παράπονα.  Η ακεραιότητα της αγοράς μας είναι υψίστης σημασίας για την επιχείρησή μας και για όλους τους συνεργάτες μας.  Ως εκ τούτου, προσπαθήσαμε να καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο απλό για τους τρίτους να επικοινωνήσουν μαζί μας για τυχόν παράπονα.

Κοινοποίηση

Για να διασφαλίσετε ότι το παράπονό σας θα τύχει άμεσης αντιμετώπισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Fruugo χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους κοινοποίησης. Η Fruugo δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποτυχία τρίτου μέρους να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο έντυπο ή/και διαδικασία καταγγελίας, και τα χρονοδιαγράμματα-στόχοι που αναφέρονται παρακάτω δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία σε περιπτώσεις όπου δεν έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε τις ανησυχίες σας στη Fruugo μέσω του κατάλληλου καναλιού που ακολουθεί:

Ερωτήσεις σχετικά με το Fruugo και την επικοινωνία με την Fruugo

Βοήθεια

Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις περισσότερες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το Κέντρο Βοήθειας.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου Fruugo, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και της πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της καθορισμένης διεύθυνσης Κέντρο Βοήθειας οι οποίοι θα χαρούν να σας βοηθήσουν.

Καταγγελίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχουν παραβιαστεί, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ειδικές φόρμες αναφοράς που ακολουθούν για να υποβάλετε Καταγγελία στη Νομική Ομάδα μας. Όλες οι Καταγγελίες που υποβάλλονται με τη χρήση αυτών των φορμών τυγχάνουν άμεσης προσοχής και εξετάζονται και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη Διαδικασία Ειδοποίησης και Απόσυρσης της Fruugo.

Για να αναφέρετε μια φερόμενη παραβίαση ως κάτοχος δικαιωμάτων ή αντιπρόσωπος εμπορικού σήματος, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ακόλουθη φόρμα:

https://www.fruugo.co.uk/help/report

Αυτή η φόρμα είναι επίσης προσβάσιμη μέσω του Κέντρου Βοήθειας με την ένδειξη "Έχω ένα ερώτημα σχετικά με το εμπορικό σήμα ή τα πνευματικά δικαιώματα".

Άλλες ειδοποιήσεις

Παρακαλούμε αναφέρετε κάθε άλλη Καταγγελία σχετικά με φερόμενη κατάχρηση της πλατφόρμας Fruugo, τις υπηρεσίες Fruugo από τους λιανοπωλητές Fruugo ή Κανονιστικά Θέματα στην καθορισμένη διεύθυνση email της Νομικής Ομάδας - legal @fruugo.com.

Περιεχόμενο καταγγελιών

Η καταγγελία σας πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι εύλογα απαραίτητα για την πλήρη νομική τεκμηρίωση της καταγγελίας και για την κατανόηση της καταγγελίας από εμάς και τον/τους επηρεαζόμενο/ους λιανοπωλητή/ές.

Η καταγγελία θα πρέπει κατ' ελάχιστον να περιέχει σαφή εξήγηση των εφαρμοστέων νομικών δικαιωμάτων, λόγων ή/και ευθυνών και οποιασδήποτε νομοθεσίας που επικαλείται, τα γεγονότα που υποστηρίζουν εύλογα τον ισχυρισμό σας ότι υπήρξε νομική παραβίαση- πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση (ή τις καταχωρίσεις) στο Fruugo, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων υπερσυνδέσμων προς τα προϊόντα που φέρονται να παραβιάζουν- αριθμούς εμπορικών σημάτων, κατά περίπτωση, δικαιοδοσίες που επηρεάζονται και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει το Fruugo να χειριστεί την καταγγελία σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.  

Παρακαλείστε να μην παρέχετε υπερβολικά, άσχετα ή/και ασαφή έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς αυτό θα καθυστερήσει την εξέταση της Καταγγελίας σας.  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κάθε καταγγελία που είναι ασαφής ή ατεκμηρίωτη.

Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται στη Fruugo πρέπει να είναι στα αγγλικά ή μεταφρασμένα στα αγγλικά.

Στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχονται

Στο πλαίσιο του ρόλου μας ως ενδιάμεσου εμπορικού αντιπροσώπου για λογαριασμό των λιανοπωλητών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Fruugo, είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε τα στοιχεία μιας καταγγελίας που αφορά έναν λιανοπωλητή στον εν λόγω λιανοπωλητή. Η Fruugo λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Υποβάλλοντας ένα παράπονο, συναινείτε στο να διαβιβάσει η Fruugo τα στοιχεία του παραπόνου σας σε έναν ή περισσότερους εμπόρους λιανικής πώλησης και στην επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας που χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή της Καταγγελίας να προωθηθούν στον λιανοπωλητή, βεβαιωθείτε ότι παρέχετε σαφή δευτερεύοντα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μπορούν να προωθηθούν στον λιανοπωλητή για να επικοινωνήσει απευθείας μαζί σας.Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, ως αποτέλεσμα της υποβολής μιας Καταγγελίας, ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας ο/οι επηρεαζόμενος/οι λιανοπωλητής/ές, ο/οι οποίος/οι μπορεί να επιθυμεί/ουν να συζητήσει/ουν ή να αμφισβητήσει/ουν την Καταγγελία.  Συμφωνείτε ότι θα συνεργαστείτε εποικοδομητικά και με καλή πίστη με τον/τους σχετικό/ούς λιανοπωλητή/ές και θα μας ενημερώσετε αμέσως για την έκβαση της σχετικής συζήτησης ή διαφοράς.  Συμφωνείτε επίσης ότι η Fruugo δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε νομικές ή οικονομικές συνέπειες ή οποιαδήποτε ζημία σας προκληθεί, που προκύπτει από ή σε σχέση με τέτοιες συζητήσεις ή διαφωνίες.     

Χρονοδιαγράμματα 

Προσπαθούμε να παρέχουμε την αρχική μας απάντηση σε μια Καταγγελία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα χωρίς προειδοποίηση. 

Μην στέλνετε διπλές καταγγελίες ή επαναλαμβανόμενα μηνύματα για την ίδια καταγγελία, καθώς αυτό μπορεί να καθυστερήσει τον αρχικό χρόνο ανταπόκρισής μας. Σε σχέση με οποιαδήποτε επακόλουθη επικοινωνία μαζί σας, θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα της νομικής μας ομάδας και την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις πιο επείγουσες καταγγελίες. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι κυβερνητικές και ρυθμιστικές καταγγελίες θα έχουν προτεραιότητα.  

Εάν θεωρείτε ότι η Καταγγελία σας είναι επείγουσα, παρακαλείστε να το σημειώσετε σαφώς στη γραμμή θέματος της Καταγγελίας σας και να συμπεριλάβετε μια εξήγηση των λόγων για αυτό (για παράδειγμα, εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βλάβης για το ευρύ κοινό).  

Η απάντησή μας

Εφόσον συμμορφώνεστε με την παρούσα Πολιτική, θα λάβουμε, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κάθε μέτρο που θεωρούμε ότι είναι νομικά δικαιολογημένο και αναγκαίο υπό τις περιστάσεις. Η απάντησή μας μπορεί (αλλά δεν είναι απαραίτητο) να περιλαμβάνει την αναστολή ή την κατάργηση της σχετικής καταχώρισης (ή των σχετικών καταχωρίσεων) σε ορισμένες ή όλες τις δικαιοδοσίες, την ενημέρωση του (των) λιανοπωλητή(-ών) για το ζήτημα, τη σύνδεση με τον (τους) σχετικό(-ούς) λιανοπωλητή(-ές) για την επίλυση του ζητήματος ή/και την ενημέρωσή σας σχετικά με τη δράση που έχει αναληφθεί.  

Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα λαμβάνεται κατά την πλήρη και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους. Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι οποιαδήποτε ενέργεια που αναλαμβάνουμε θα είναι αποτελεσματική, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, για την επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε με άλλο τρόπο σε συνεχή βάση την αποτελεσματικότητα ή/και τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να αναλάβουμε.  

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να επαναφέρουμε τις λίστες προϊόντων ή/και τους λιανοπωλητές, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, όταν η νομική βάση της σχετικής καταγγελίας δεν έχει τεκμηριωθεί σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική ή με άλλο τρόπο. 

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού ODR, η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα επιγραμμικής επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα OS). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών μπορεί να εντοπιστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Διαμεσολάβηση Το άρθρο 12 του κανονισμού 2019/1150 για την πλατφόρμα της ΕΕ για τις επιχειρήσεις προβλέπει τη διάθεση διαμεσολάβησης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι λιανοπωλητές μπορούν να ζητήσουν την επίλυση μιας διαφοράς που προκύπτει με τη Fruugo μέσω διαμεσολάβησης. Η διαφορά μπορεί να παραπεμφθεί από οποιοδήποτε μέρος στο Κέντρο Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών (CEDR), όπου το CEDR θα ορίσει διαμεσολαβητή.

 

Διαδικασία καταγγελιών λιανοπωλητών για πληρωμές

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την υπηρεσία πληρωμών που παρέχει η Fruugo, παρακαλούμε ενημερώστε μας επικοινωνώντας με τον ειδικό διαχειριστή λογαριασμού σας. Τα σχόλιά σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Δεσμευόμαστε να επιλύσουμε το παράπονό σας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής.

Συμβαλλόμενοι φορείς

Για πληροφορίες σχετικά με τις νομικές συμβαλλόμενες οντότητες που λειτουργούν για λογαριασμό της Fruugo, ανατρέξτε στις TOU.

Γενικά

Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και με το παρόν υποβάλλεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την παρούσα Πολιτική και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με την Πολιτική (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωσυμβατικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων).  

Εάν οποιοδήποτε στοιχείο της Πολιτικής κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο άκυρο ή μη εκτελεστό, συμφωνείτε ωστόσο ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να θέσει σε ισχύ τις προθέσεις των μερών βάσει της Πολιτικής και τα υπόλοιπα στοιχεία της Πολιτικής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.