Να βρω το email επιβεβαίωσης

Στέλνουμε τα εξής email στη διεύθυνση email που πληκτρολογείτε στο ταμείο:

  1. Email «Ευχαριστούμε» για την παραγγελία – αυτό το email στέλνεται άμεσα, ως επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας και για να σας παρέχουμε τον αριθμό αναφοράς παραγγελίας.
  2. Email «Επιβεβαίωσης» παραγγελίας – αυτό το email στέλνεται όταν το(α) κατάστημα(τα) λιανικής επιβεβαιώνει(ουν) ότι μπορεί(ούν) να αποδεχτεί(ούν) την παραγγελία σας και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης. Θα λάβετε ξεχωριστές επιβεβαιώσεις για κάθε μέρος της παραγγελία, αν έχετε κάνει αγορές από διαφορετικά καταστήματα λιανικής εντός του marketplace μας.
  3. Email «Αποστολής» παραγγελίας – αυτό το email στέλνεται όταν τ(α) κατάστημα(τα) λιανικής στείλει(ουν) το(α) αντικείμενό(ά) σας. Θα λάβετε ξεχωριστές ειδοποιήσεις αποστολής για κάθε μέρος της παραγγελίας, αν έχετε κάνει αγορές από διαφορετικά καταστήματα λιανικής εντός του marketplace μας.
  4. Email «Ενημέρωσης αποστολής» – αυτό το email περιλαμβάνει στοιχεία για την παρακολούθηση της αποστολής. Σημειώστε ότι στέλνεται μόνο για παραγγελίες με υπηρεσία παρακολούθησης, δεν θα λάβετε ενημέρωση αποστολής εάν επιλέξατε τυπική υπηρεσία.


Παρότι εφαρμόζουμε ελέγχους επαλήθευσης email, προκειμένου να περιορίσουμε την πιθανότητα κατά λάθος πληκτρολόγησης μη έγκυρων/λανθασμένων στοιχείων στο ταμείο, μπορεί να γίνουν λάθη και, αν δεν έχετε λάβει το πρώτο email, είναι πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. 

Προτείνουμε να κάνετε τα εξής:

  • Να ελέγξετε τον φάκελο ανεπιθύμητων ή τον κάδο απορριμμάτων του email σας.
  • Να ελέγξετε τις καρτέλες Κοινωνικά και Προσφορές (μόνο στο Gmail).
  • Στη συνέχεια, να προσθέσετε τη διεύθυνση no-reply@fruugo.com στον κατάλογο επαφών σας ή στον κατάλογο ασφαλών διευθύνσεων.


Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εντοπίσετε το email Ευχαριστούμε:

Επισκεφθείτε το διαδραστικό Κέντρο Βοήθειας της τοποθεσίας μας (επιστρέφοντας στην προηγούμενη σελίδα) και απαντήστε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις, για να λάβετε βοήθεια από την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Μην επιχειρήσετε να κάνετε άλλη παραγγελία, έως ότου σας βοηθήσουμε να διαπιστώσετε ότι η αρχική παραγγελία δεν ήταν επιτυχής.